mobilversion

Fakta Information Elbil

Dessa Domäner är till salu

www.elbil.se

www.elbilisten.se

Vid intresse kontakta: info"snabel-A"elbil.se

Startsida      Kontakt      Om

Elbil

Enligt Wikipedia så är elbil följande: En elbil är ett vägburet elfordon, där en eller flera elmotorer används för framdrivningen. Elmotorn (eller elmotorerna) matas av en eller flera ackumulatorer. En elbils användbarhet beror till stor del på batteriernas egenskaper, som bl.a. är avgörande för elbilens räckvidden (körsträckan mellan laddningar) och laddningstiden. I bilens barndom, på 1890-talet, tillverkades elbilar av till exempel General Electric, men under en period blev elbilen utkonkurrerad av billig bensin och bilar med bensinmotor. En sportbil med endast eldrift, Tesla Roadster, har sedan Den 8 augusti 2007 sålts i Sverige. Dessutom ökar förekomsten av hybridbilar, elbilar som kombinerar eldrift med en förbränningsmotor. I dag tillverkas två olika elbilar i Norge, Buddy och Think.

Elbilar kan drivas av likströms- eller växelströmsmotorer, men ett batteri är alltid likström, så växelströmsdrift kräver att batteriets likspänning höjs och omformas till en varierbar frekvens.

Elektricitet anses av många vara den framtida ersättningen för fossilbränslen och det pågår mycket forskning inom området. Framför allt forskas det mycket inom området batterier med syfte att kunna öka främst räckvidden för elbilarna.

Många kommuner sätter upp laddningsuttag, en station där elbilar kan laddas, i syfte att öka möjligheterna för elbilar.

En undersökning från SIKA visar att 70 % av alla resor med bil i Sverige är kortare än 3 mil. Det betyder också att 70 % av resorna idag kan genomföras med elbil. Bristande utbud av laddstolpar i publika miljöer är inte ett problem för elbilar eftersom hela 57 % i undersökningen uppger att de har tillgång till elektricitet vid sin parkeringsplats på jobbet, för en eventuell elbil hemma eller både och.

Det finns ett antal utmaningar för elbilarna, trots att världens första bil som uppnådde 100 km/h var en elbil.

 

På den fria encyklopedin Wikipedia så kan man även läsa fäljande om egenskaperna för en elbil :

Räckvidd för en elbil

Den största utmaningen för utvecklingsingenjörerna är hur mycket energi bilen kan bära med sig, vilket ger direkt utslag i bilens räckvidd. Bensin har ett energiinnehåll på cirka 7,4 kWh/liter, det vill säga ur varje liter bensin kan man teoretiskt plocka ut cirka 7 400 watt-timmar. Nu har en bensinmotor endast en verkningsgrad på cirka 30%, så vi måste "minska" energibeloppet till endast omkring 1,5 kWh/liter bensin. Om en bensindriven bil vid 100 km/h drar 0,8 liter/ mil, vilket sker under tiden 6 minuter, innebär det att bilens förbränningsmotor har genererat i genomsnitt 16 kW.

Om en elbil utrustas med 400 kg batterier kan den teoretiskt "laddas" med cirka 0,040 kWh/kg batteri eller motsvarande 16 kWh/400 kg. Tidigare nämnde vi att en bil vid 100 km/h kräver cirka 16 kW för framdrivningen, vilket innebär att elbilen kan hålla 100 km/h under en timmes tid. Det innebär att räckvidden blir cirka 10 mil. Med en full tank bensin (säg 50 liter bränslevolym) kan bränslesnåla bilar klara 60-70 mil färdsträcka.

Sportbilen och elbilen Tesla Roadster har en räckvidd på cirka 400 km. Med snabbladdning 5-10 minuter eller batteribytesstationer kommer räckviddsdiskussionen sannolikt avta.

Tesla Rodster elbil

 

Laddningstid för elbilar

Något som kan uppfattas som en utmaning är att det kan ta lång tid att ladda vissa batterier. De flesta elbilar kan dock fungera bra om man kör till jobbet, laddar bilen under åtta timmar och reser hem på eftermiddagen. Det blir dock betydligt svårare för yrkestrafikanter. Majoriteten av den svenska befolkningen har tillgång till laddplatser via eluttag, tex. motorvärmare. I dag finns utvecklade system för snabbladdning av batterier som tar ca 5 minuter till 90 % och 10 minuter till 100 %.

Klimatanläggning i en elbil

 

I vårt kalla klimat krävs rejält med värme vintertid för att hålla en bekväm miljö ombord i bilen. Bilar är ofta dåligt värmeisolerade, med englasfönster, trots att det finns tvåglasfönster, vilket medför kraftiga värme-/kylförluster. Tunn isolering finns ofta (mest mot buller) i väggar, golv och tak. Moderna klimatanläggningar är mycket energikrävande i en oisolerad bil. För att alstra denna värme krävs i en fempersoners personbil vintertid maximalt ca 3 kW per timme som elvärme, en klar fördel är dock att värmeblåsningen börjar direkt. En timmes värmeanvändningen på full effekt skulle således förkorta räckvidden med mindre än en femtedel (om vi har 16 kwh ombord). Detta gäller alltså för den kallare delen av världen, som t.ex. Sverige eller Åland.

Miljöfarliga batterier för elbilar

De gamla klassiska ackumulatorerna innehåller såväl syra som bly, två miljövådliga ämnen dessutom har dessa batterier en mycket dålig vikt/lagrad energi ratio, alltså de väger just det de innehåller, bly, och de är ineffektiva och tar slut snabbt. Modernare batterier, t ex Nickel-Kadmium, är ännu värre för miljön.

Lite mer avancerade batterityper som Lithium-Polymer ackumulatorer, även förkortat Li-Po ackumulator skulle kunna avhjälpa mycket av viktproblemen och räckvidden för en elbil, men dessa är oerhört dyra jämfört mot vanliga blybatterier. Vad som också bör nämnas är att många av ämnena som krävs för att tillverka avancerade batterier till en elbil är sällsynta i naturen, och mycket resurskrävande att bryta och framställa.

Litiumjonackumulator är en annan batterityp som skulle kunna vara lämplig, men tyvärr dyr och miljöfarlig.

Utvecklingen inom batteriteknologi går väldigt snabbt, och nya batterikoncept utvecklas för att förbättra batteriernas egenskaper.

Sammanfattning av fakta för en elbil

Elbilar och transporter är ett exempel där ökad användning av elektricitet minskar både förbrukningen av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid (CO2). Det beror på att elmotorer är mer effektiva än förbränningsmotorer. Användandet av en ellbil eller elbilar generellt kan även bidra till att jämna ut förbrukningen av elektricitet över dygnet genom att laddningen kan styras till tider då den totala elanvändningen är låg. Elbilen är ett måste för att klara uppsatta klimatmål. Gratis laddningsplatser för elbil ökar snabbt hela tiden på www.uppladdning.nu. Dessutom så bör miljövinsterna av elbilar utredas, t.ex. beräknas en Toyota prius elbil -hybrid ha en större negativ nettopåverkan än en Volvo 240 under sin livscykel. Det skulle vara oklokt att använda stora statliga medel till att främja konverteringen av Sveriges bilpark till elektrisk utan en utredning, som man har gjort med etanoldriften där ju miljövinsterna knappast har varit en succé.

Elbil modeller

Think City

 

Elbil tillverkare

Externa länkar

[